Avgiftstabell atg

Om butiksandelar – ATG

ATG

Ju fler andelar du köper desto större del av den eventuella vinsten får du. Butiken tar ut en avgift på 0-6% som ingår i andelspriset.

Vad är Butiksandelar? | ATG kundservice

ATG Tillsammans

3 feb. 2022 — Butiksavgift är den avgift som ombudet tar i betalt för sitt andelsspel. Avgifter bestäms av butiken själv och kan variera mellan 2-6% av …

Med ATG Tillsammans spelar du i lag. Ta rygg på den som kan, eller led vägen mot vinsten.

Sportpooler vinstavdrag, jackpotgränser mm (PDF).pdf – ATG

19 okt. 2021 — Hos ombud tas en avgift ut vid spel och vinstutbetalning. Vid spel via www.atg.se med Harry Boy tas avgifter ut enligt nedan: Insats. Avgift.

Gotthörnan – LUCKYSAM – ATG

ATG

inkl. avgift 6 %. Köp andel. Systemstorlek. 8 andelar. Lämnas in. Max 4 gånger. Ombudsavgiften är inkluderad i andelspriset.Systemstorleken minskas om för …

Gotthörnan – GILLATRAV.SE – ATG

ATG

inkl. avgift 6 %. Köp andel. Systemstorlek. 15 andelar. Lämnas in. Exklusivt (1 gång). Ombudsavgiften är inkluderad i andelspriset.

Direkten Ryd – ATG

ATG

Intjänad avgift på denna ATG Tillsammans-andel (exklusive skatt) kommer skänkas till Barncancerfonden. Inbetalningen sker i slutet av varje månad.

2021-09-01 Kapitel 1 § 10 Ingående av vad För spel på … – ATG

1 sep. 2021 — Vid spel via www.atg.se med spelmetoden Harry Boy tas avgifter ut vid spel enligt nedan: Insats. Avgift. 0 – 24 kr. 1 kr. 25 – 50 kr. 2 kr. 51 …

Hedlunds – REDAKTÖRENS VAL – ATG

ATG

inkl. avgift 6 %. Köp andel. Systemstorlek. 12 andelar. Lämnas in. Exklusivt (1 gång). Ombudsavgiften är inkluderad i andelspriset.

ATG får varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot …

ATG får varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism- Spelinspektionen

22 nov. 2022 — ATG får varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot … 2021 inledde Spelinspektionen tillsyn för att se på ATG:s arbete kring …

Under hösten 2021 inledde Spelinspektionen tillsyn för att se på ATG:s arbete kring penningtvätt och hur de säkerställer tillräcklig kännedom om sina kunder.

Avgift på Atg.se – Sharps.se

Avgift på Atg.se| Sharps.se

25 jan. 2018 — Som vanligt vet inte den ena ATG-handen vad den andra gör. De tar även avgifter på Top7 ”smart autofyll” (dvs. motsvarigheten till Harry boy för …

Keywords: avgiftstabell atg, inlämningsavgift atg ombud