Rutlim biltema

BT Multibond, 290 ml – Biltema.se

Mitt Biltema Välkommen; Inköpslista; Kundvagn. Svenska (Sverige) · English (Sweden). Sök. Start · Bygg · Kemikalier · Lim; Superlim. active image.

MS-polymer som limmar starkt och med bestående elasticitet på nästan alla material inom- och utomhus. Fäster utmärkt på de flesta material med lätt fuktig eller torr yta men har begränsad vidhäftningsförmåga på glatta ytskikt och feta plaster t.ex. bitumen, teflon, polyeten, polypropen m.fl. Fördelar & Funktioner Universell: Fäster på nästan alla byggnadsmaterial, även på lätt fuktiga ytor. Stark och elastisk fog efter genomhärdning. Övermålningsbar med de flesta färger och lacker, även vattenburna. Snabb vidhäftning gör att du i de flesta fall inte behöver fastspänna, vilket sparar tid. Beständig mot väder och åldring. UV-stabil. Resistent mot mögel och bakterier. Enkel att applicera med kittpistol, vid nästan alla väderförhållanden. Doftfri: fri från lösningsmedel och isocyanater. Missfärgar ej. Användningsområden Limning Isoleringsmaterial, bord, spånplattor, golv, skiljeväggar, gipsplattor, panel, foder, beklädning, trösklar, beslag, takdetaljer, speglar, dekorpaneler, syntetskivor i kylskåp, fogar, samt utrustning på bil, båt och campingvagnar etc. Montering Listverk, socklar, paneler, rosetter, stuckatur, glas, profiler, skyltar och bokstäver på sten etc. Fogning & tätning Sprickor i golv, väggar, listverk, trägolv, fönster, betong, plattor, rör, kanaler, kök, containers och metallkonstruktioner etc. Glasdörrar, glasmontrar, verandor, kök m.m. Material Trä: Spånskivor, MDF, kryssfaner (t.ex. Plywood), fiberskivor tak/vägg (t.ex. Huntonit) m.fl. Cementbaserade: Betong, lättbetong (t.ex. Siporex, Ytong), lecablock m.fl. Glas: Spegel, glas, akryl, plexiglas, glasfiber, emalj m.fl. Keramiska: Gipsskivor, kakel, klinker, tegel, mursten, takpannor, m.fl. Natursten: Marmor, skiffer, granit m.fl. Metaller: Gjutjärn, plåt, zink, rostfritt stål, koppar, mässing, aluminium m.fl. Polymerer: Polyuretan (PU) m.fl. Kompositer: Takshingel m.fl. Plast: Polystyren (t.ex. cellplast, Isopor), melamin, HPL-lamninatgolv, polykarbonat m.fl. Bruksanvisning: Rengör och avfetta ytan om den är oljig eller fet. Applicera strängar av Multibond med kittpistol och tryck ihop. Finjustera delarnas position med en gummihammare, eller tryck ihop hårt och justera för hand. Säkerställ god ventilation och låt härda. OBS! Övermålningsbar med de flesta vatten- och lösningsmedelsbaserade färger. Alkydfärger kan få förlängd torktid. OBS! Skall ej användas på platser som är konstant under vatten, t.ex. bassänger.

Vindrutetätning, 310 ml – Biltema.se

Vattenbaserat lim för stark sammanfogning av flertalet olika material inomhus, utomhus och i byggapplikationer. Lösningsmedelsfritt innehåll gör limmet …

Polyuretanbaserad tätningsmassa. Tål temperaturer från -30 °C till +80 °C och är övermålningsbar.  För användning i : Bil : vindrutor. Båt : universaltätning ovan vattenlinjen. Hus : universal inne och ute. OBS! Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk.

BT Multibond Rapid – Biltema.se

BT Multibond Rapid

Köp 【Lim】hos Biltema Varför betala mer?

Köp 【Lim】hos Biltema ➨ Varför betala mer? – Biltema.se

Vid köp av billig verkstadsutrustning till verkstad & garage ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Ståltråd till demonteringskit för vindruta – Biltema.se

Ståltråd till demonteringskit för vindruta

Bygglim – Biltema.se

Lösningsmedelsfritt lim för inom- och utomhusbruk. Efter härdning bildas en stark, temperatur- och fuktbeständig limfog. Vid användning utomhus måste medlet härda helt innan det utsätts för regn. Limmar starkt på de flesta material inom- och utomhus, inklusive cellplast. Lämplig på trä, gips, betong, metall m.fl. Fördelar & Funktioner Universell: Fäster på de flesta byggnadsmaterial (se nedan). Stark fog efter genomhärdning. Enkel att applicera med kittpistol. Luktfri Giftfri: Fri från lösningsmedel. Temperaturbeständig: Behåller sina egenskaper i temperaturer mellan -25 °C till +70 °C. Bruksanvisning:  Ytorna som skall limmas måste vara rena och torra. Skär av patronspetsen till önskad fogbredd. Applicera med kittpistol. Lägg limmet på ena ytan i strängar eller punkter. Tryck ihop båda ytor för att få en god spridning av limmet. Separera ytorna i 2-5 minuter och pressa därefter ihop dem igen, med ett ordentligt tryck. Finjustering är möjlig under ca 30 minuter. Tunga skivmaterial (> 8 kg/m2) behöver stödjas i 8 till 15 timmar. En stark limfog erhålls efter ca 1 timme, men vänta i mellan 24 till 48 timmar innan du utsätter limfogen för last. Material Innehåller 1,2-benzisotiazol-3-on; reaktionsmassa av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Trä: Spånskivor, MDF, kryssfaner (t.ex. Plywood), fiberskivor tak/vägg (t.ex. Huntonit) m.fl Plast: Polystyren (t.ex. cellplast, Isopor), melamin, HPL-lamninatgolv, polykarbonat, PVC m.fl. Cementbaserade: Betong, lättbetong (t.ex. Siporex, Ytong), lecablock m.fl.  Keramiska: Gipsskivor, kakel, klinker, tegel, mursten, takpannor, m.fl.  Metaller: Gjutjärn, plåt, zink, rostfritt stål, koppar, mässing, aluminium m.fl.

Superlim – Biltema.se

Superlim

Bygglim – Biltema.se

Vattenbaserat lim för stark sammanfogning av flertalet olika material inomhus, utomhus och i byggapplikationer. Lösningsmedelsfritt innehåll gör limmet lämpligt för gör-det-självare. Egenskaper God glipfyllningskapacitet på grova ytor. För både inom- och utomhusapplikationer. Väderbeständig. Övermålningsbar. Svag doft. Lösningsmedelsfri. Användningsområden Sammanfoga olika material t.ex trä, opolerad sten, betong, puts, kakel och klinker, skivmaterial, syntetiska byggmaterial, MDF, frigolit, murverk, gipsskivor. m.fl. Montera byggnadsmaterial t.ex. trä, gips och stuckatur. Montera dekorativa trädetaljer. Reparera sprickor i gips. Snabba reparationer på väggar och gips. Bruksanvisning Underlagen ska vara torra, rena och fria från damm, fett och olja. Skruva fast fogspetsen på patronen och skär till spetsen till önskad fogbredd. Applicera limmet med kittpistol på kanter och hörn av materialen som ska sammanfogas. Pressa sedan ihop materialen och fixera ordentligt. Materialens position kan justeras direkt efter sammanfogning. Så länge limmet inte har torkat måste det skyddas från fukt och regn. Överflödigt lim som ej torkat kan tas bort med vatten. OBS!  En porös yta ger en kortare härdningstid. Det kan krävas stöd under härdning.

Butyltätning – Biltema.se

Butyltätning

Lim – Biltema.se

Lim

Keywords: rutlim biltema, stenskottslagning biltema, laga spricka i vindruta biltema